Polish pl

Based on PHP intl data: ICU 65.1. Data 65.1.

NumberFormatter Symbols #

  DEFAULT_STYLE
Default format for the locale.
CURRENCY
Currency format.
PERCENT
Percent format.
SCIENTIFIC
Scientific format.
SPELLOUT
Spellout rule-based format.
ORDINAL
Ordinal rule-based format.
DURATION
Duration rule-based format.
DECIMAL_SEPARATOR_SYMBOL
The decimal separator.
, , , ,
GROUPING_SEPARATOR_SYMBOL
The grouping separator.
       
PATTERN_SEPARATOR_SYMBOL
The pattern separator.
; ; ; ;
PERCENT_SYMBOL
The percent sign.
% % % %
ZERO_DIGIT_SYMBOL
Zero.
0 0 0 0
DIGIT_SYMBOL
Character representing a digit in the pattern.
# # # #
MINUS_SIGN_SYMBOL
The minus sign.
- - - -
PLUS_SIGN_SYMBOL
The plus sign.
+ + + +
CURRENCY_SYMBOL
The currency symbol.
¤ ¤ ¤ ¤
INTL_CURRENCY_SYMBOL
The international currency symbol.
¤¤ ¤¤ ¤¤ ¤¤
MONETARY_SEPARATOR_SYMBOL
The monetary separator.
, , , ,
EXPONENTIAL_SYMBOL
The exponential symbol.
E E E E
PERMILL_SYMBOL
Per mill symbol.
PAD_ESCAPE_SYMBOL
Escape padding character.
* * * *
INFINITY_SYMBOL
Infinity symbol.
NAN_SYMBOL
Not-a-number symbol.
NaN NaN NaN NaN
SIGNIFICANT_DIGIT_SYMBOL
Significant digit symbol.
@ @ @ @
MONETARY_GROUPING_SEPARATOR_SYMBOL
The monetary grouping separator.
       

NumberFormatter Patterns #

Formatter Type Pattern
DEFAULT_STYLE
Default format for the locale.
#,##0.###
CURRENCY
Currency format.
#,##0.00 ¤
PERCENT
Percent format.
#,##0%
SCIENTIFIC
Scientific format.
#E0
SPELLOUT
Spellout rule-based format.
%spellout-numbering-year: 0: =%spellout-numbering=;
x.x: =0.0=;
%spellout-numbering: 0: =%spellout-cardinal-masculine=;
%spellout-cardinal-masculine: 0: zero;
1: jeden;
2: dwa;
3: trzy;
4: cztery;
5: pięć;
6: sześć;
7: siedem;
8: osiem;
9: dziewięć;
10: dziesięć;
11: jedenaście;
12: dwanaście;
13: trzynaście;
14: czternaście;
15: piętnaście;
16: szesnaście;
17: siedemnaście;
18: osiemnaście;
19: dziewiętnaście;
20: <%%spellout-cardinal-tens<;
21: <%%spellout-cardinal-tens< >%spellout-cardinal-masculine>;
100: sto;
101: sto >%spellout-cardinal-masculine>;
200: dwieście;
201: dwieście >%spellout-cardinal-masculine>;
300: <%spellout-cardinal-feminine 301: <%spellout-cardinal-feminine%spellout-cardinal-masculine>;
500: <%spellout-cardinal-feminine 501: <%spellout-cardinal-feminine%spellout-cardinal-masculine>;
1000: tysiąc;
1001: tysiąc >%spellout-cardinal-masculine>;
2000: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{tysiące}other{tysięcy})$;
2001: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{tysiące}other{tysięcy})$ >%spellout-cardinal-masculine>;
1000000: milion;
1000001: milion >%spellout-cardinal-masculine>;
2000000: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{miliony}other{milionów})$;
2000001: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{miliony}other{milionów})$ >%spellout-cardinal-masculine>;
1000000000: miliard;
1000000001: miliard >%spellout-cardinal-masculine>;
2000000000: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{miliardy}other{miliardów})$;
2000000001: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{miliardy}other{miliardów})$ >%spellout-cardinal-masculine>;
1000000000000: bilion;
1000000000001: bilion >%spellout-cardinal-masculine>;
2000000000000: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{biliony}other{bilionów})$;
2000000000001: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{biliony}other{bilionów})$ >%spellout-cardinal-masculine>;
1000000000000000: biliard;
1000000000000001: biliard >%spellout-cardinal-masculine>;
2000000000000000: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{biliardy}other{biliardów})$;
2000000000000001: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{biliardy}other{biliardów})$ >%spellout-cardinal-masculine>;
1000000000000000000: =#,##0=;
-x: minus >%spellout-cardinal-masculine>;
x.x: <%spellout-cardinal-masculine< przecinek >%%spellout-fraction>;
%spellout-cardinal-masculine-personal: 0: zero;
1: jeden;
2: dwaj;
3: trzej;
4: czterej;
5: =%spellout-cardinal-masculine-genitive=;
1000: tysiąc;
1001: tysiąc >%%spellout-cardinal-masculine-genitive-ones>;
2000: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{tysiące}other{tysięcy})$;
2001: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{tysiące}other{tysięcy})$ >%%spellout-cardinal-masculine-genitive-ones>;
1000000: milion;
1000001: milion >%spellout-cardinal-masculine-personal>;
2000000: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{miliony}other{milionów})$;
2000001: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{miliony}other{milionów})$ >%spellout-cardinal-masculine-personal>;
1000000000: miliard;
1000000001: miliard >%%spellout-cardinal-masculine-genitive-ones>;
2000000000: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{miliardy}other{miliardów})$;
2000000001: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{miliardy}other{miliardów})$ >%spellout-cardinal-masculine-personal>;
1000000000000: bilion;
1000000000001: bilion >%%spellout-cardinal-masculine-genitive-ones>;
2000000000000: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{biliony}other{bilionów})$;
2000000000001: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{biliony}other{bilionów})$ >%spellout-cardinal-masculine-personal>;
1000000000000000: biliard;
1000000000000001: biliard >%%spellout-cardinal-masculine-genitive-ones>;
2000000000000000: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{biliardy}other{biliardów})$;
2000000000000001: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{biliardy}other{biliardów})$ >%spellout-cardinal-masculine-personal>;
1000000000000000000: =#,##0=;
-x: minus >%spellout-cardinal-masculine-personal>;
x.x: <%spellout-cardinal-masculine-personal< przecinek >%spellout-cardinal-masculine-personal>;
%spellout-cardinal-feminine: 0: zero;
1: jedna;
2: dwie;
3: trzy;
4: cztery;
5: pięć;
6: sześć;
7: siedem;
8: osiem;
9: dziewięć;
10: dziesięć;
11: jedenaście;
12: dwanaście;
13: trzynaście;
14: czternaście;
15: piętnaście;
16: szesnaście;
17: siedemnaście;
18: osiemnaście;
19: dziewiętnaście;
20: <%%spellout-cardinal-tens<;
21: <%%spellout-cardinal-tens< >%%spellout-cardinal-feminine-ones>;
100: sto;
101: sto >%%spellout-cardinal-feminine-ones>;
200: dwieście;
201: dwieście >%%spellout-cardinal-feminine-ones>;
300: <%spellout-cardinal-feminine 301: <%spellout-cardinal-feminine%%spellout-cardinal-feminine-ones>;
500: <%spellout-cardinal-feminine 501: <%spellout-cardinal-feminine%%spellout-cardinal-feminine-ones>;
1000: tysiąc;
1001: tysiąc >%%spellout-cardinal-feminine-ones>;
2000: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{tysiące}other{tysięcy})$;
2001: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{tysiące}other{tysięcy})$ >%%spellout-cardinal-feminine-ones>;
1000000: milion;
1000001: milion >%%spellout-cardinal-feminine-ones>;
2000000: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{miliony}other{milionów})$;
2000001: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{miliony}other{milionów})$ >%%spellout-cardinal-feminine-ones>;
1000000000: miliard;
1000000001: miliard >%spellout-cardinal-feminine>;
2000000000: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{miliardy}other{miliardów})$;
2000000001: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{miliardy}other{miliardów})$ >%%spellout-cardinal-feminine-ones>;
1000000000000: bilion;
1000000000001: bilion >%spellout-cardinal-feminine>;
2000000000000: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{biliony}other{bilionów})$;
2000000000001: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{biliony}other{bilionów})$ >%%spellout-cardinal-feminine-ones>;
1000000000000000: biliard;
1000000000000001: biliard >%%spellout-cardinal-masculine-genitive-ones>;
2000000000000000: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{biliardy}other{biliardów})$;
2000000000000001: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{biliardy}other{biliardów})$ >%%spellout-cardinal-feminine-ones>;
1000000000000000000: =#,##0=;
-x: minus >%spellout-cardinal-feminine>;
x.x: <%spellout-cardinal-feminine< przecinek >%%spellout-fraction>;
%spellout-cardinal-neuter: 0: zero;
1: jedno;
2: =%spellout-cardinal-masculine=;
-x: minus >%spellout-cardinal-neuter>;
x.x: <%spellout-cardinal-neuter< przecinek >%%spellout-fraction>;
%spellout-cardinal-masculine-genitive: 0: zera;
1: jednego;
2: dwóch;
3: trzech;
4: czterech;
5: pięciu;
6: sześciu;
7: siedmiu;
8: ośmiu;
9: dziewięciu;
10: dziesięciu;
11: jedenastu;
12: dwunastu;
13: trzynastu;
14: czternastu;
15: piętnastu;
16: szesnastu;
17: siedemnastu;
18: osiemnastu;
19: dziewiętnastu;
20: <%%spellout-cardinal-genitive-tens<;
21: <%%spellout-cardinal-genitive-tens< >%%spellout-cardinal-masculine-genitive-ones>;
100: stu;
101: stu >%%spellout-cardinal-masculine-genitive-ones>;
200: dwustu;
201: dwustu >%%spellout-cardinal-masculine-genitive-ones>;
300: <%spellout-cardinal-feminine 301: <%spellout-cardinal-feminine%%spellout-cardinal-masculine-genitive-ones>;
500: <%spellout-cardinal-feminine-genitive 501: <%spellout-cardinal-feminine-genitive%%spellout-cardinal-masculine-genitive-ones>;
1000: tysiąca;
1001: tysiąca >%%spellout-cardinal-masculine-genitive-ones>;
2000: <%spellout-cardinal-masculine-genitive< tysięcy;
2001: <%spellout-cardinal-masculine-genitive< tysięcy >%%spellout-cardinal-masculine-genitive-ones>;
1000000: miliona;
1000001: miliona >%%spellout-cardinal-masculine-genitive-ones>;
2000000: <%spellout-cardinal-masculine-genitive< milionów;
2000001: <%spellout-cardinal-masculine-genitive< milionów >%%spellout-cardinal-masculine-genitive-ones>;
1000000000: miliarda;
1000000001: miliarda >%%spellout-cardinal-masculine-genitive-ones>;
2000000000: <%spellout-cardinal-masculine-genitive< miliardów;
2000000001: <%spellout-cardinal-masculine-genitive< miliardów >%%spellout-cardinal-masculine-genitive-ones>;
1000000000000: biliona;
1000000000001: biliona >%%spellout-cardinal-masculine-genitive-ones>;
2000000000000: <%spellout-cardinal-masculine-genitive< bilionów;
2000000000001: <%spellout-cardinal-masculine-genitive< bilionów >%%spellout-cardinal-masculine-genitive-ones>;
1000000000000000: biliarda;
1000000000000001: biliarda >%%spellout-cardinal-masculine-genitive-ones>;
2000000000000000: <%spellout-cardinal-masculine-genitive< biliardów;
2000000000000001: <%spellout-cardinal-masculine-genitive< biliardów >%%spellout-cardinal-masculine-genitive-ones>;
1000000000000000000: =#,##0=;
-x: minus >%spellout-cardinal-masculine-genitive>;
x.x: <%spellout-cardinal-masculine-genitive< przecinek >%spellout-cardinal-masculine-genitive>;
%spellout-cardinal-feminine-genitive: 0: zera;
1: jednej;
2: =%spellout-cardinal-masculine-genitive=;
-x: minus >%spellout-cardinal-feminine-genitive>;
x.x: <%spellout-cardinal-feminine-genitive< przecinek >%spellout-cardinal-feminine-genitive>;
%spellout-cardinal-neuter-genitive: 0: =%spellout-cardinal-masculine-genitive=;
%spellout-cardinal-masculine-dative: 0: zeru;
1: jednemu;
2: dwóm;
3: trzem;
4: czterem;
5: pięciu;
6: sześciu;
7: siedmiu;
8: ośmiu;
9: dziewięciu;
10: dziesięciu;
11: jedenastu;
12: dwunastu;
13: trzynastu;
14: czternastu;
15: piętnastu;
16: szesnastu;
17: siedemnastu;
18: osiemnastu;
19: dziewiętnastu;
20: <%%spellout-cardinal-genitive-tens<;
21: <%%spellout-cardinal-genitive-tens< >%%spellout-cardinal-masculine-dative-ones>;
100: stu;
101: stu >%%spellout-cardinal-masculine-dative-ones>;
200: dwustu;
201: dwustu >%%spellout-cardinal-masculine-dative-ones>;
300: <%spellout-cardinal-feminine 301: <%spellout-cardinal-feminine%%spellout-cardinal-masculine-dative-ones>;
500: <%spellout-cardinal-feminine-genitive 501: <%spellout-cardinal-feminine-genitive%%spellout-cardinal-masculine-dative-ones>;
1000: tysiącowi;
1001: tysiącowi >%%spellout-cardinal-masculine-dative-ones>;
2000: <%spellout-cardinal-masculine-dative< tysiącom;
2001: <%spellout-cardinal-masculine-dative< tysiącom >%%spellout-cardinal-masculine-dative-ones>;
1000000: milionowi;
1000001: milionowi >%%spellout-cardinal-masculine-dative-ones>;
2000000: <%spellout-cardinal-masculine-dative< milionom;
2000001: <%spellout-cardinal-masculine-dative< milionom >%%spellout-cardinal-masculine-dative-ones>;
1000000000: miliardowi;
1000000001: miliardowi >%%spellout-cardinal-masculine-dative-ones>;
2000000000: <%spellout-cardinal-masculine-dative< miliardom;
2000000001: <%spellout-cardinal-masculine-dative< miliardom >%%spellout-cardinal-masculine-dative-ones>;
1000000000000: bilionowi;
1000000000001: bilionowi >%%spellout-cardinal-masculine-dative-ones>;
2000000000000: <%spellout-cardinal-masculine-dative< bilionom;
2000000000001: <%spellout-cardinal-masculine-dative< bilionom >%%spellout-cardinal-masculine-dative-ones>;
1000000000000000: biliardowi;
1000000000000001: biliardowi >%%spellout-cardinal-masculine-dative-ones>;
2000000000000000: <%spellout-cardinal-masculine-dative< biliardom;
2000000000000001: <%spellout-cardinal-masculine-dative< biliardom >%%spellout-cardinal-masculine-dative-ones>;
1000000000000000000: =#,##0=;
-x: minus >%spellout-cardinal-masculine-dative>;
x.x: <%spellout-cardinal-masculine-dative< przecinek >%spellout-cardinal-masculine-dative>;
%spellout-cardinal-feminine-dative: 0: zeru;
1: jednej;
2: =%spellout-cardinal-masculine-dative=;
-x: minus >%spellout-cardinal-feminine-dative>;
x.x: <%spellout-cardinal-feminine-dative< przecinek >%spellout-cardinal-feminine-dative>;
%spellout-cardinal-neuter-dative: 0: =%spellout-cardinal-masculine-dative=;
%spellout-cardinal-masculine-accusative: 0: =%spellout-cardinal-masculine=;
%spellout-cardinal-masculine-accusative-animate: 0: zero;
1: jednego;
2: =%spellout-cardinal-masculine=;
-x: minus >%spellout-cardinal-masculine-accusative-animate>;
x.x: <%spellout-cardinal-masculine-accusative-animate< przecinek >%spellout-cardinal-masculine-accusative-animate>;
%spellout-cardinal-masculine-accusative-personal: 0: =%spellout-cardinal-masculine-genitive=;
1000: tysiąc;
1001: tysiąc >%%spellout-cardinal-masculine-genitive-ones>;
2000: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{tysiące}other{tysięcy})$;
2001: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{tysiące}other{tysięcy})$ >%%spellout-cardinal-masculine-genitive-ones>;
1000000: milion;
1000001: milion >%spellout-cardinal-masculine-accusative-personal>;
2000000: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{miliony}other{milionów})$;
2000001: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{miliony}other{milionów})$ >%spellout-cardinal-masculine-accusative-personal>;
1000000000: miliard;
1000000001: miliard >%spellout-cardinal-masculine-accusative-personal>;
2000000000: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{miliardy}other{miliardów})$;
2000000001: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{miliardy}other{miliardów})$ >%spellout-cardinal-masculine-accusative-personal>;
1000000000000: bilion;
1000000000001: bilion >%spellout-cardinal-masculine-accusative-personal>;
2000000000000: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{biliony}other{bilionów})$;
2000000000001: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{biliony}other{bilionów})$ >%spellout-cardinal-masculine-accusative-personal>;
1000000000000000: biliard;
1000000000000001: biliard >%spellout-cardinal-masculine-accusative-personal>;
2000000000000000: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{biliardy}other{biliardów})$;
2000000000000001: <%spellout-cardinal-masculine< $(cardinal,few{biliardy}other{biliardów})$ >%spellout-cardinal-masculine-accusative-personal>;
1000000000000000000: =#,##0=;
-x: minus >%spellout-cardinal-masculine-accusative-personal>;
x.x: <%spellout-cardinal-masculine-accusative-personal< przecinek >%spellout-cardinal-masculine-accusative-personal>;
%spellout-cardinal-feminine-accusative: 0: zero;
1: jedną;
2: =%spellout-cardinal-feminine=;
-x: minus >%spellout-cardinal-feminine-accusative>;
x.x: <%spellout-cardinal-feminine-accusative< przecinek >%spellout-cardinal-feminine-accusative>;
%spellout-cardinal-neuter-accusative: 0: zero;
1: jedno;
2: =%spellout-cardinal-masculine=;
-x: minus >%spellout-cardinal-neuter-accusative>;
x.x: <%spellout-cardinal-neuter-accusative< przecinek >%spellout-cardinal-neuter-accusative>;
%spellout-cardinal-masculine-instrumental: 0: zerem;
1: jednym;
2: dwoma;
3: trzema;
4: czterema;
5: pięcioma;
6: sześcioma;
7: siedmioma;
8: ośmioma;
9: dziewięcioma;
10: dziesięcioma;
11: jedenastoma;
12: dwunastoma;
13: trzynastoma;
14: czternastoma;
15: piętnastoma;
16: szesnastoma;
17: siedemnastoma;
18: osiemnastoma;
19: dziewiętnastoma;
20: dwudziestoma;
21: dwudziestoma >%%spellout-cardinal-masculine-instrumental-ones>;
30: trzydziestoma;
31: trzydziestoma >%%spellout-cardinal-masculine-instrumental-ones>;
40: czterdziestoma;
41: czterdziestoma >%%spellout-cardinal-masculine-instrumental-ones>;
50: pięćdziesięcioma;
51: pięćdziesięcioma >%%spellout-cardinal-masculine-instrumental-ones>;
60: sześćdziesięcioma;
61: sześćdziesięcioma >%%spellout-cardinal-masculine-instrumental-ones>;
70: siedemdziesięcioma;
71: siedemdziesięcioma >%%spellout-cardinal-masculine-instrumental-ones>;
80: osiemdziesięcioma;
81: osiemdziesięcioma >%%spellout-cardinal-masculine-instrumental-ones>;
90: dziewięćdziesięcioma;
91: dziewięćdziesięcioma >%%spellout-cardinal-masculine-instrumental-ones>;
100: stu;
101: stu >%%spellout-cardinal-masculine-instrumental-ones>;
200: dwustu;
201: dwustu >%%spellout-cardinal-masculine-instrumental-ones>;
300: <%spellout-cardinal-feminine 301: <%spellout-cardinal-feminine%%spellout-cardinal-masculine-instrumental-ones>;
500: <%spellout-cardinal-feminine-genitive 501: <%spellout-cardinal-feminine-genitive%%spellout-cardinal-masculine-instrumental-ones>;
1000: tysiącem;
1001: tysiącem >%%spellout-cardinal-masculine-instrumental-ones>;
2000: <%spellout-cardinal-masculine-instrumental< tysiącami;
2001: <%spellout-cardinal-masculine-instrumental< tysiącami >%%spellout-cardinal-masculine-instrumental-ones>;
1000000: milionem;
1000001: milionem >%%spellout-cardinal-masculine-instrumental-ones>;
2000000: <%spellout-cardinal-masculine-instrumental< milionami;
2000001: <%spellout-cardinal-masculine-instrumental< milionami >%%spellout-cardinal-masculine-instrumental-ones>;
1000000000: miliardem;
1000000001: miliardem >%%spellout-cardinal-masculine-instrumental-ones>;
2000000000: <%spellout-cardinal-masculine-instrumental< miliardami;
2000000001: <%spellout-cardinal-masculine-instrumental< miliardami >%%spellout-cardinal-masculine-instrumental-ones>;
1000000000000: bilionem;
1000000000001: bilionem >%%spellout-cardinal-masculine-instrumental-ones>;
2000000000000: <%spellout-cardinal-masculine-instrumental< bilionami;
2000000000001: <%spellout-cardinal-masculine-instrumental< bilionami >%%spellout-cardinal-masculine-instrumental-ones>;
1000000000000000: biliardem;
1000000000000001: biliardem >%%spellout-cardinal-masculine-instrumental-ones>;
2000000000000000: <%spellout-cardinal-masculine-instrumental< biliardami;
2000000000000001: <%spellout-cardinal-masculine-instrumental< biliardami >%%spellout-cardinal-masculine-instrumental-ones>;
1000000000000000000: =#,##0=;
-x: minus >%spellout-cardinal-masculine-instrumental>;
x.x: <%spellout-cardinal-masculine-instrumental< przecinek >%spellout-cardinal-masculine-instrumental>;
%spellout-cardinal-feminine-instrumental: 0: zerem;
1: jedną;
2: dwiema;
3: =%spellout-cardinal-masculine-instrumental=;
-x: minus >%spellout-cardinal-feminine-instrumental>;
x.x: <%spellout-cardinal-feminine-instrumental< przecinek >%spellout-cardinal-feminine-instrumental>;
%spellout-cardinal-neuter-instrumental: 0: =%spellout-cardinal-masculine-instrumental=;
%spellout-cardinal-masculine-locative: 0: zerze;
1: jednym;
2: dwóch;
3: trzech;
4: czterech;
5: pięciu;
6: sześciu;
7: siedmiu;
8: ośmiu;
9: dziewięciu;
10: dziesięciu;
11: jedenastu;
12: dwunastu;
13: trzynastu;
14: czternastu;
15: piętnastu;
16: szesnastu;
17: siedemnastu;
18: osiemnastu;
19: dziewiętnastu;
20: <%%spellout-cardinal-genitive-tens<;
21: <%%spellout-cardinal-genitive-tens< >%%spellout-cardinal-masculine-locative-ones>;
100: stu;
101: stu >%%spellout-cardinal-masculine-locative-ones>;
200: dwustu;
201: dwustu >%%spellout-cardinal-masculine-locative-ones>;
300: <%spellout-cardinal-feminine 301: <%spellout-cardinal-feminine%%spellout-cardinal-masculine-locative-ones>;
500: <%spellout-cardinal-feminine-genitive 501: <%spellout-cardinal-feminine-genitive%%spellout-cardinal-masculine-locative-ones>;
1000: tysiącu;
1001: tysiącu >%%spellout-cardinal-masculine-locative-ones>;
2000: <%spellout-cardinal-masculine-locative< tysiącach;
2001: <%spellout-cardinal-masculine-locative< tysiącach >%%spellout-cardinal-masculine-locative-ones>;
1000000: milionie;
1000001: milionie >%%spellout-cardinal-masculine-locative-ones>;
2000000: <%spellout-cardinal-masculine-locative< milionach;
2000001: <%spellout-cardinal-masculine-locative< milionach >%%spellout-cardinal-masculine-locative-ones>;
1000000000: miliardzie;
1000000001: miliardzie >%%spellout-cardinal-masculine-locative-ones>;
2000000000: <%spellout-cardinal-masculine-locative< miliardach;
2000000001: <%spellout-cardinal-masculine-locative< miliardach >%%spellout-cardinal-masculine-locative-ones>;
1000000000000: bilionie;
1000000000001: bilionie >%%spellout-cardinal-masculine-locative-ones>;
2000000000000: <%spellout-cardinal-masculine-locative< bilionach;
2000000000001: <%spellout-cardinal-masculine-locative< bilionach >%%spellout-cardinal-masculine-locative-ones>;
1000000000000000: biliardzie;
1000000000000001: biliardzie >%%spellout-cardinal-masculine-locative-ones>;
2000000000000000: <%spellout-cardinal-masculine-locative< biliardach;
2000000000000001: <%spellout-cardinal-masculine-locative< biliardach >%%spellout-cardinal-masculine-locative-ones>;
1000000000000000000: =#,##0=;
-x: minus >%spellout-cardinal-masculine-locative>;
x.x: <%spellout-cardinal-masculine-locative< przecinek >%spellout-cardinal-masculine-locative>;
%spellout-cardinal-feminine-locative: 0: zerze;
1: jednej;
2: =%spellout-cardinal-masculine-locative=;
-x: minus >%spellout-cardinal-feminine-locative>;
x.x: <%spellout-cardinal-feminine-locative< przecinek >%spellout-cardinal-feminine-locative>;
%%spellout-cardinal-masculine-genitive-ones: 1: jeden;
2: =%spellout-cardinal-masculine-genitive=;
%%spellout-cardinal-masculine-dative-ones: 1: jeden;
2: =%spellout-cardinal-masculine-dative=;
%%spellout-cardinal-masculine-instrumental-ones: 1: jeden;
2: =%spellout-cardinal-masculine-instrumental=;
%%spellout-cardinal-masculine-locative-ones: 1: jeden;
2: =%spellout-cardinal-masculine-locative=;
%%spellout-cardinal-feminine-ones: 1: jeden;
2: =%spellout-cardinal-feminine=;
%spellout-cardinal-neuter-locative: 0: =%spellout-cardinal-masculine-locative=;
%%spellout-cardinal-tens: 1: dziesięć;
2: dwadzieścia;
3: trzydzieści;
4: czterdzieści;
5: pięćdziesiąt;
6: sześćdziesiąt;
7: siedemdziesiąt;
8: osiemdziesiąt;
9: dziewięćdziesiąt;
%%spellout-cardinal-genitive-tens: 1: dziesięciu;
2: dwudziestu;
3: trzydziestu;
4: czterdziestu;
5: pięćdziesięciu;
6: sześćdziesięciu;
7: siedemdziesięciu;
8: osiemdziesięciu;
9: dziewięćdziesięciu;
%%spellout-fraction: 10: <%spellout-cardinal-masculine<;
100: <%spellout-cardinal-masculine<;
1000: <%spellout-cardinal-masculine<;
10000: <%%spellout-fraction-digits<;
100000: <%%spellout-fraction-digits<;
1000000: <%%spellout-fraction-digits<;
10000000: <%%spellout-fraction-digits<;
100000000: <%%spellout-fraction-digits<;
1000000000: <%%spellout-fraction-digits<;
10000000000: <0<;
%%spellout-fraction-digits: 0: =%spellout-cardinal-masculine=;
10: <%%spellout-fraction-digits< >%%spellout-fraction-digits>;
ORDINAL
Ordinal rule-based format.
%digits-ordinal: 0: =#,##0=.;
-x: −>%digits-ordinal>;
DURATION
Duration rule-based format.
%duration: 0: =#,##0=;